Du er her: Forsiden Prosjekter Hølaløkka

Hølaløkka


Hølaløkka er første etappe i gjenåpningen av Alnavassdraget. Området har ligget som et lite attraktivt restareal mellom boligbebyggelse og næringsområder siden 70-tallet, da elven ble lagt i kulvert.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og Park- og idrettsvesenet
Byggeår/Ferdigstilt: 2004
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult, Interkonsult AS, Atelier Dreiseitl
Entreprenør: Braathen og Thorvaldsen AS
Annet: Forfattere: Terje Vedal, Thormod Sikkeland, Johann Sverrisson
Utgangspunkt for prosjektet har vært områdets potensial som rekreasjonsareal og som start på den nye «livsnerven» i en blå-grønn struktur i Groruddalen. Andre viktige aspekter ved utformingen har vært å forbedre det delvis sterkt forurensete vassdragets selvrensingsevne, med sedimenteringsdammer og infiltrasjonsoråder, samt å gjenskape biologisk og økologisk mangfold. Anlegget har fått et robust, nesten industrielt preg når det gjelder materialer og utforming for å kunne stå nærmest uten vedlikehold. Anlegget er et møte- og opp-holdssted til glede for beboere og forbipasserende i området.
Foto:Multiconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape