Du er her: Forsiden Prosjekter Hjertnespromenaden

Hjertnespromenaden


Hjertnespromenaden er første byggetrinn i et boligprosjekt i sentrum av Sandefjord. Prosjektet ligger nord for sentrums største park, «Badeparken», som strekker seg mot fjorden i syd.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Oslo
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Sandefjord
Oppdragsgiver/Byggherre: Hjertnespromenaden AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2009-2010
Prosjektperiode: 2008- 2010
Areal/Størrelse: Tot. inkl. bebyggelse 6000 m2
Prosjektansvarlig: Gullik Gulliksen AS v/Heidi Borgersen MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kaja Bonnevie
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hillevi Høyer-Andreassen, Heidi Borgersen og Gullik Gulliksen, alle MNLA
Entreprenør: Buer Entreprenør
Anleggsgartner: Grøntanlegg AS
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS

Bebyggelsen består av seks frittstående bygningskropper, organisert rundt en felles oppholdsplass. Fra oppholdsplassen leder smale passasjer med fine gløtt ut mot parken og fjorden i syd. Utearealene fremstår som frodige, og det er vektlagt å gi anlegget en klar egenidentitet. Dekket består av plasstøpt betong, med elvesingel inntil vegglivet. En «revne» i betongdekket fylt med frodig prydgress, et tuntre og en stor benk utgjør fokuspunktet. De private uteplassene som vender ut mot fellesarealene er skjermet ved bruk av formklipte hekker. Uteplassene som vender ut mot gaten i syd er skjermet ved hjelp av en betongskive tilplantet med klatrevegetasjon. Øvrig vegetasjon består av klatreplanter på wire og større felt med bunndekkeplanter.

Foto:Lund Hagem Arkitekter AS v/Sam Hughes (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape