Du er her: Forsiden Prosjekter Hjerkinn skytefelt- tilbakef

Hjerkinn skytefelt

- Tilbakeføring til sivile formål

Hjerkinn skytefelt ble besluttet avviklet som følge av vedtak om å opprette nytt øvingsfelt i Hedmark, Regionfelt Østlandet. Stortinget forutsatte en betydelig naturverngevinst og helt nye perspektiver for vern og helhetlig forvaltning av Dovrefjellområdet. Arealene som skal innlemmes som framtidige verneområder skal tilbakeføres nærest mulig opprinnelig naturtilstand.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste Lillehammer AS (fra 2009 Rambøll Norge AS)
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Hjerkinn
Oppdragsgiver/Byggherre: Forsvarsbygg
Ansvarlig landskapsarkitekt: Eva Vefald Bergsodden MNLA

Hjerkinn skytefelt utgjør 165 km2, og ligger i et sårbart høyfjellsøkosystem. Det er registrert et stort antall inngrep og installasjoner i området, deriblant ca. 9 mil grusveg.

Temautredning landskap gir landskapsmessige anbefalinger om tilbakeføringsnivå, tiltaksprioritering og tilbakeføringsmetoder. Sommeren 2002 ble det gjennomført et pilotprosjekt for tilbakeføring av veistrekninger og elvekrysninger. Gjennomføringen av pilotprosjektet var svært vellykket og ga nyttig kunnskap om metodevalg, ressursbruk og hvilke resultater det er mulig å oppnå.

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape