Du er her: Forsiden Prosjekter Hirschtrappen – NMBU, rekonstruksjon

Hirschtrappen – NMBU, rekonstruksjon


Hirschtrappen er en rekonstruksjon av et historisk trappeanlegg i anledning av at Urbygningen på NMBU restaureres. Trappen ble tegnet av dosent Olav L. Moen i 1920-årene, som del av hans omlegging av parken ved Norges Landbrukshøgskole til et nyklassisistisk anlegg.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: ILP v/Bjørn-Anders Fredriksen MNLA
Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern
Beliggenhet: Ås, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2015-2016
Areal/Størrelse: 2,5 daa
Kostnad inkl mva: 4 mill. kr
Prosjektansvarlig: NMBU v/ teknisk direktør Kjersti Sørlie Rimer
Ansvarlig landskapsarkitekt: Parksjef v/NMBU Bjørn Anders Fredriksen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Helle Blindheim Strandhagen og Bjørn Anders Fredriksen, begge MNLA. Henrik Høye Lysgaard, landskapsarkitekt
Rådgivere/konsulenter: Kirsten G. Lunde MNLA (dosent ILP), Karsten Jørgensen MNLA (professor ILP), Annegreth Dietze-Schirdewahn MNLA (professor ILP), NIKU v/konservator Susanne Kaun
Entreprenør: Askim Entrepenør AS
Anleggsgartner: Askim Entrepenør AS
Finansieringskilde/sponsor: NMBU
Annet: Foto: Margrethe Brynem, Håkon Sparre, Reisæter

Hirschtrappen er en viktig brikke i parkkomposisjonen rundt Storeplenen, og er sentral for å få oppleve parken slik den var planlagt i en helhet med arkitektoniske elementer; akser, sikt­linjer og romforløp. Statuen av den tidligere direktør Johan L. Hirsch er plassert i anleggets midtlinje.

Den opprinnelige trappen var dårlig teknisk utført og deler av trappen raste ut på 1960-tallet. Den ble da revet og erstattet av en gresskledd skråning. I 2015 ble det foretatt en hagearkeologisk under­søkelse. Sammen med en masteroppgave fra 2013 om rekonstruksjon av trappen og utfyllende arkivundersøkelser, var det høsten 2015 samlet nok kunnskap til at en rekonstruksjon var faglig forsvarlig og prosjektet kunne godkjennes av Riksantikvaren. Særlig var den arkeologiske undersøkelsen viktig for å finne den nøyaktige plasseringen av murene og trappen.

Konstruksjonen er oppført i betong med liggende forskaling. Anlegget består av fire mindre trapper og en større hovedtrapp med fire løp. Mellom hovedtrappen og de mindre trappene er spaserveier egnet til å nye utsikten. Rekkverkene er laget i malmfuru og oljebeiset med linolje og pigment etter oppskrift fra 1920-årene. Hirschtrappens vanger og murer skal i 2017 slemmes i en teglrød farge tilsvarende den de arkeologiske funnene påviste. Nedenfor trappen er det opparbeidet en grusplass ved Speildammen. Sydover er en bred hellegang langs Storeplenen tilbakeført med rødlig Ringeriksskifer og gressfuger mellom hellene.

På sidene av trappen er det nyplantet grupper av hestekastanje. Tre eldre trær måtte hugges ettersom de kom for nær byggegropen. To gamle trollhasler ble bevart gjennom anleggsperioden. En opprinnelig tujahekk som hadde kommet ut av proporsjoner ble fornyet med stiklinger for gjeninnplanting. Foran trappeanlegget er det plantet klatreroser med under­planting av stauder. Enkelte av rosene vet vi har stått ved muren tidligere, som «New Dawn», samt andre klatreroser som er relevante i undervisningen.

Det er svært gledelig at den fredede Universitets­parken på Ås får tilbake et av sine praktstykker, og at NMBUs ledende fagmiljø i landet knyttet til historiske hager får realisert ett av sine drømme­prosjekter i parken.

 

 

 

Foto: Håkon Sparra/NMBU (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape