Du er her: Forsiden Prosjekter Hellen skole

Hellen skole


Hellen skole er rehabilitert og bygd ut til en barneskole dimensjonert for 400 elever.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Bergen, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2009-2015
Areal/Størrelse: 10 daa
Kostnad inkl mva: 8 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Monstad MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Laila Iren Isene MNLA, Kari Monstad MNLA
Anleggsgartner: Landås hage- og boligservice AS
Arkitekt: Ola Roald AS Arkitektur
Samarbeidspartnere: Robert Lange, produktdesigner, Roar Sande, lysdesigner
Annet: Foto: Adrian Lombardo

Skolens uteareal vender mot sørvest og har gode kvaliteter, med eksisterende naturterreng. Den opprinnelige hovedstrukturen hadde tre skoleplasser som kiler seg inn i naturterrenget. Dette er bevart og forsterket, slik at naturens former framtrer tydeligere. Uteområdene har forskjellig karakter som varierer med romstørrelse, helling, lys/skygge og terrengets underlag.

De ulike kvalitetene oppfordrer til varierte former for lek og opphold. Trafikale soner og plassen ved hovedatkomsten er utformet for å sikre god orientering til skolen. Det er lagt vekt på universell tilgjengelighet internt i skoleanlegget. Hellingen på skoleplassene er justert slik at nivåforskjellene blir minst mulig, og slik at ramper blir kortest mulig. Skolens viktigste innganger er markert med et stripet dekke. Brede trappe- og amfianlegg kan samle større elevgrupper for uteundervisning, teater- og musikkforestillinger. Rampeanlegget har kule­rammer i rekkverket, slik at de også har funksjon for lek og læring. Soner med plass-støpt gummi­dekke fungerer som fallsikre underlag og inviterer alle til aktivitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Adrian Lombardo. Aktivitetsområde og amfi. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape