Du er her: Forsiden Prosjekter Greverud stasjon

Greverud stasjon


Greverud stasjon var nedslitt, og hadde ikke et tilfredsstillende tilbud for reisende til og fra stasjonen. Det har vært et mål å gjøre stasjonen tydelig i nærmiljøet, ved å gi stasjonen en unik utforming.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Oslo
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Oppegård, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Jernbaneverket
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2010-2015
Kostnad inkl mva: Ca. 50 mill. kr (anleggkostnader)
Prosjektansvarlig: Rambøll Norge AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Jorun Espetvedt og Aaste Gulden Sakya, begge MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jorun Espetvedt, Ida Solli Hansson, Aaste Gulden Sakya, alle MNLA og Lucia Pastor Roux
Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS
Entreprenør: Team Bane
Anleggsgartner: Team Bane
Underleverandører: Euroweld (rekkverk)
Kunstner: Rambøll Norge AS (rekkverk)
Arkitekt: Morfeus Arkitekter AS (leskur)

Plattformene er blitt forlenget og har fått ny møblering. Frittstående sideplattform er forankret til fjell, og plattformområdet og atkomstveiene har fått universell utforming. Rekkverket langs rampen opp til plattformen, og langs selve plattformen, har spredte røde plater med utskåret mønster av abstrakte togskinner. Dette står i kontrast til det øvrige spilerekkverket, som er grått.

Langs rampene som leder opp til plattformene er det bygd støttemurer. Materialet er en kombinasjon av grå granitt fra Portugal, med spredte innslag av rødgrålig granitt fra Bohuslän i Sverige. Tverrsnittet på plattformen mot Oslo var for smalt til å sette opp leskur av den typen Jernbaneverket benytter som standard. Det er derfor tegnet egne leskur til Greverud stasjon. Nye levegger langs plattformen er bygd av Kebony furu. Leveggene markerer avgrensingen av stasjonsområdet, samt gir skjerming for naboene.

 

Foto:Rambøll Norge AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape