Du er her: Forsiden Prosjekter Gjøvik bioenergi

Gjøvik bioenergi


Reguleringsplanen for Eidsiva Bioenergi ble utarbeidet i 2010/11. Planen legger til rettet for at Eidsiva Bioenergi kan realisere sitt biobrenselsanlegg på Gjøvik. Planen er å bygge et 20-30 MW forbrenningsanlegg basert på returtrevirke og hogstavfall.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste Kapp AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Gjøvik
Oppdragsgiver/Byggherre: Eidsiva Bioenergi as
Prosjektperiode: 2010-2011
Prosjektansvarlig: Feste Kapp as
Ansvarlig landskapsarkitekt: Hans Olav H. Egge MNLA
Samarbeidspartnere: Norsk Energi og Norconsult

Anlegget vil bestå av en energisentral, brensellager, kontor og diverse rom, samt manøvreringsareal. Det er lagt stor vekt på miljøvennlige løsninger og terrengtilpasning. Bygningsmaterialene skal gjenspeile den miljøvennlige energiproduksjonen på området, i form av ubehandlede fasadematerialer og taktekking med sedum. Byggehøydene er tilpasset tilstøtende terreng. 3D-modellen har vært et sentralt arbeidsverktøy gjennom hele planprosessen. Gjennomføring av byggeprosjektet startes i 2012.

Foto:Feste NordØst (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape