Du er her: Forsiden Prosjekter Gjerdrum skole

Gjerdrum skole


Skoletomta ligger i et svakt hellende terreng mot sydvest. Syd for tomta ligger ravinelandskap med åser i horisontene. Spor av det tidligere ravinelandskapet preger også skoletomta, med svakt bølgende terreng.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Gjerdrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Gjerdrum kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2009
Prosjektperiode: 2007-2009
Areal/Størrelse: 34 daa
Kostnad inkl mva: 26 mill (totalt utomhusanlegg)
Ansvarlig landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS v/ Kari Bergo MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Østengen & Bergo AS v/ Ann Kristin Almås og Johan Østengen MNLA
Entreprenør: Agathon Borgen AS
Anleggsgartner: Nordby maskin AS
Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS
Priser i konkurranser: 1. Premie prosjektkonkurranse 2007, Statens byggeskikkspris 2010

Hovedkonseptet består i å skape en sentral vrimlesone i syd, med naturlige og oversiktlige adkomstsoner, og stiliserte raviner i blomstereng. Bygget ligger med ryggen mot nord og åpner seg mot idrettsanlegg og utsynet i syd. Ravinelandskapet stiliseres, forsterkes og trekkes inn i bygget via «trebryggene». Ravinene danner nedsenkede landskapsrom med ulike aktivitetstilbud.?

Foto:Rolf Estensen og Østengen & Bergo AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape