Du er her: Forsiden Prosjekter Gerhard Gransvei

Gerhard Gransvei


Gerhard Gransvei seniorbo er et boligområde bestående av fem leilighetskompleks med til sammen 36 boenheter. Parkering er løst under boligkomplekset, mens det er opparbeidet hageanlegg med torg, gangveier og beplantning oppå dekket.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Bergen
Oppdragsgiver/Byggherre: JM Byggholt AS
Prosjektperiode: 2005-2007
Kostnad inkl mva: ca. 2 mill. kr
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Svanur Larusson og John Haavik, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: RIB Høstmark AS, RIV Robak AS, RIE Handegård & Pedersen AS
Entreprenør: Skanska Norge AS
Anleggsgartner: Wikholm AS
Arkitekt: Arkitektkontoret ABO as
Det er valgt gangbaneheller som dekke på torget, og belegningsstein på gangarealene. En renne tar imot overflatevannet og fungerer samtidig som en viktig ledelinje. Rennen og gangveien er lyssatt med pullertbelysning. Planteurner skaper avgrensing og gir området et preg av søreuropeisk landsbyidyll. Torget fungerer som adkomst, møteplass og oppholdsareal for beboerne.
Foto:Svanur Larusson (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape