Du er her: Forsiden Prosjekter Gateopprusting Nedre Bakklandet 

Gateopprusting Nedre Bakklandet 


Gateopprustingsprosjektet er en del av hovedsykkeltraseen i Trondheim og strekker seg gjennom Nygata i sør, til Bakke bru i nord på Nedre Bakklandet. Gaten er oppgradert med brostein og sykkelheller, som er godt tilpasset miljøet med den gamle trehusbebyggelsen langs Nidelva.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: tegn_3 AS, Trondheim
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Trondheim kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2014–2016
Areal/Størrelse: 350 meter
Kostnad inkl mva: 13 mill. kr
Prosjektansvarlig: Trondheim kommune v/Kirsti Brendeng Matheson
Ansvarlig landskapsarkitekt: Eli Maria Eeg-Henriksen
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Eli Maria Eeg-Henriksen, Simen Lund Rauan MNLA
Rådgivere/konsulenter: tegn_3 og ÅF engineering AS
Entreprenør: Din Gårdsplass AS
Anleggsgartner: Din Gårdsplass AS
Underleverandører: Grunnarbeid Service AS
Ide og initiativtaker: Trondheim kommune
Annet: Fotograf: tegn_3 v/Lovisa Emgård 

I nordre del av Nedre Bakklandet ble parkering på vestsiden av gaten fjernet til fordel for utvidet fortau på opptil fem meters bredde. I tillegg til gangsone mot fasadene er det en møbleringssone med gatetrær, sykkelparing og benker mot veibanen. Kjørebanen er redusert til 5 meter, inkludert buffer på 0,6 meter mot gjenværende gateparkering. 

Gaten er mye brukt av både syklister og fotgjengere, og de nye oppholdssonene gir mulighet for å sette seg ned og nyte det yrende bylivet i gaten.

 

This street enhancement project constitutes an important part of Trondheim’s main cycle route. The new cobblestone street design reduces the roadway to five meters, defines clear zones for pedestrian and vehicular circulation, and includes trees, bicycle parking and public seating.  Cyclists and pedestrians already call the project a great success.  

Foto: tegn_3 v/Lovisa Emgård. Gaten smales inn i Nygata mot sør. Oppholdssone i verneverdig bygningsmiljø.  (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape