Du er her: Forsiden Prosjekter Gamlehaugen, Bergen

Gamlehaugen, Bergen


Christian Michelsen overtok eiendommen Gamlehaugen i 1898, og bodde her fra 1907 til han døde i 1925. Michelsen opparbeidet Gamlehaugen som et engelskinspirert parkanlegg.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Riss Landskap AS
Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern
Byggeår/Ferdigstilt: 2005
Areal/Størrelse: 120 daa
Professor Olav Moen ved NLH deltok, og hans plan gikk ut på å anlegge en dendrologisk park med spesielle nåletrær og andre vintergrønne planter. Da Staten ervervet eiendommen i 1926 ble det foretatt noen innplantinger, men ingen vesentlig renovering av hageanlegget.

Hovedmålet for rehabiliteringen har vært å ta vare på Gamlehaugens helt spesielle, fine kvaliteter og tilbakeføre anlegget i tråd med de intensjoner som lå til grunn for opparbeidelsen, men også tilpasse anlegget til de nye funksjoner vår tid krever.

I arbeidet er det lagt vekt på å
. bevare og til dels gjenskape gangveistrukturen og synliggjøre viktige historiefortellende elementer
. tilføre nytt plantemateriale tilpasset den epoken parken representerer, og i tråd med Moens planer om en dendrologisk park
. utforme et funksjonsdyktig anlegg som fungerer både for allmennhetens og Kongefamiliens bruk

Det ble ikke funnet planer for parken, men et rikt billedmateriale har vært til stor hjelp i arbeidet. Landskapsarkitekten har hatt utstrakt samarbeid med Botanisk institutt ved Universitetet i Bergen. Riksantikvaren, ved landskapsarkitekt MNLA Mette Eggen har vært en viktig diskusjonspartner underveis.
Foto:Riss Landskap AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape