Du er her: Forsiden Prosjekter Gåboka

Gåboka


Vi går på forskjelling måte alt etter hvilken livsfase vi er i. Hvor vi går, hvorfor vi går, og hvordan vi går, varierer fra person til person. I Gåboka settes søkelyset på planlegging og tilrettelegging for fotgjengere.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken v/Inge Dahlman MNLA
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Prosjektperiode: 2005
Prosjektansvarlig: Alf Støle MNLA
Ide og initiativtaker: Inge Dahlman MNLA, LANDSKAPSFABRIKKEN landskapsarkitekter
Annet: Gåboka ISBN 82-7704-048-2. Opplag: 3000 ex
Sentrale spørsmål i boka er:
. Hvilke behov har de gående?
. Hva skal til for å gjøre det attraktivt å gå?
. Hvilke opplevelser skal fotgjengerne tilbys?
. Hvordan bør et sammenhengende tilbud til fotgjengere utformes?

Finner vi svaret på disse spørsmålene eller skaper debatt rundt dem, kan dette føre til et bedre
tilbud for gående. Det trengs.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape