Du er her: Forsiden Prosjekter Fyrstikkalleen skole

Fyrstikkalleen skole


Fyrstikkalléen er en 8-13-skole for ca. 890 elever med flerbrukshall under terreng og en 4-avdelings barnehage. Skoletomten ligger i et industri-og næringsområde ved tidligere Grønvold Gård. Deler av eksisterende bebyggelse står på «Gul liste». Bebyggelsen er restaurert og kombinert med nybygg.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Helsfyr, Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Undervisningsbygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2007-2010
Areal/Størrelse: 10 000 m2
Kostnad inkl mva: ca. 20 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Multiconsult AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap v/Espen Kjærem MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): LINK arkitektur AS Landskap v/Espen Kjærem MNLA, Robert Franz MNLA, Johann Sverrisson, Ashley Conn og Peder Enger
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS
Entreprenør: Veidekke
Anleggsgartner: Steinmiljø AS
Arkitekt: Arkitektkontoret GASA AS

Skolens uterom består av et sentralt gateløp mellom de viktigste innganger og funksjoner. «Gata» er et naturlig minglested med et enkelt og solid bygulv. Vinkelrett på «Gata» ligger skolegården som et
langstrakt bånd med aktivitetssoner og sosiale arenaer, omkranset av en gang og oppholdssone
Skolegården har stram soneinndeling, mens variasjon i form, bruk, nivåer og materialer gir liv og dynamikk.

Foto:Per Øivind Eriksen/LINK arkitektur AS Landskap (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape