Du er her: Forsiden Prosjekter Frydenhaug skole

Frydenhaug skole


Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Drammen
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Drammen, Buskerud
Oppdragsgiver/Byggherre: Drammen Eiendom KF
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2012-2014
Areal/Størrelse: Ca. 22 daa
Prosjektansvarlig: Detalj-/byggprosjektering ved Rambøll Norge AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Hanne M. Sørsdal MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Helene Sørlie, Ingeborg Gjone Johansen, Konstantin Valev Valev, alle MNLA
Entreprenør: Bøhmer Entreprenør AS
Anleggsgartner: Kongsberg Entreprenør AS
Arkitekt: Detalj-/byggprosjektering ved Rambøll Norge AS
Priser i konkurranser: Drammen kommunes byggeskikkpris 2015
Annet: Forbildeprosjekt i FutureBuilt

Frydenhaug skole er en interkommunal grunnskole og ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne og ekstra tilretteleggingsbehov. Eldre skolebygg er erstattet av nye moderne lokaler med plass til ca. 100 elever fra 1.–10. trinn og 110 ansatte. På tomten finnes også to verneverdige bygg, «Frydenhaug Lystgård» og «Drengestua», samt vernede trær. Beliggenheten mellom E18 og jernbanen har gitt store utfordringer med støyproblematikk. En god medvirkningsprosess har vært spesielt viktig, da skolen har en svært sammensatt elevgruppe.

Uteområdene er planlagt med fokus på elevgruppens varierte behov, universell utforming og tilgjengelighet. Målet har vært å skape områder som stimulerer til variert bruk og som inkluderer; med aktivitet og lek for alle, med motoriske utfordringer, mestring og bruk av alle sanser, enten man sitter i rullestol, har nedsatte sanser, er en rask løper eller kan klatre.

Skoleanlegget har både åpne og lukkede uterom. Det er jobbet med å få til god kontakt mellom inne og ute, og det er valgt løsninger som gjør at utearealene kan benyttes både til undervisning og sosiale samlinger. Høydeforskjellen på tomta tas opp i uteområdene og gir to hovednivåer, indre og nedre skolegård. I overgangen mellom disse ligger et større amfi, sittekanter, helning med terrengsklie og ramper for tilgjengelighet til arealene rundt bygget. På det nedre nivået er det sandlek, vannlek, lekedyr, hinderløype, sklier, husker og klatrestativ. I indre skolegård finnes flere harde flater for ballspill og lek, samt lekearealer med fugleredehuske, karusell for rullestoler og rullestolvennlige lekehus og aktivitetstårn. En gruppe med fem store lindetrær i indre skolegård er bevart. Nytt tredekke er bygget rundt stammene, og et område med sandlek hvor barna bl.a. kan grave frem «fossiler» er etablert. Foran den verneverdige lystgården er noe av den opprinnelige utformingen gjenskapt med gangstier, sansehage og plenarealer. Grøntarealer med løvskog er bevart i den nordlige delen av skolegården, blant annet en eldre allé med vernede lindetrær.

Støyskjermene er utformet som aktive elementer i skolegården. To støyskjermer i plasstøpt betong omgir nedre skolegård. En av disse er en større konstruksjon hvor barna kan bevege seg på toppen og skli ned, eller leke i et rom inne i skjermen. Den andre støyskjermen har vinduer og ble på skolens initiativ dekorert med graffiti av en lokal kunstner. Støyskjerm mot jernbanen er utført i tre med små vinduer i ulike høyder. Uteområdet fungerer også som et nærmiljøanlegg og benyttes utenom skoletiden.

 

Foto:Rambøll Norge AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape