Du er her: Forsiden Prosjekter Fritzøe Brygge

Fritzøe Brygge


Fritzøe Brygge er første byggetrinn i den nye bydelen som er i ferd med å vokse fram ved utløpet av Farriselva, sentralt i Larvik. Fritzøe Brygge er et forretnings-, kontor- og boligprosjekt.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Sandefjord
Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg
Oppdragsgiver/Byggherre: Fritzøe Brygge
Byggeår/Ferdigstilt: 2003 - 2004
Areal/Størrelse: Ca 6.500 m²
Kostnad inkl mva: Ca 10 - 15 mill. kr
Entreprenør: Kåre Sannes AS
Anleggsgartner: Titlestad & Sjulstad AS
Arkitekt: Niels Torp AS
Annet: Betongarbeid av Thunbergg AS
Prosjektet omfatter gater, veier, plasser, torg, kafé og restauranter, lek og oppholdsarealer, brygge, molo og småbåthavn. Det er lagt til rette for at hele området skal være offentlig og åpent, med kvaliteter i materialbruk og detaljering. Den nye atkomstveien knytter forbindelser mellom bakenforliggende bystruktur og sjøen med spennende gløtt mot havet. Brede fortausarealer med søyleformede gatetrær leder ned til en plassdannelse i overgangen mot fjorden. Bygningene er organisert rundt et torg, med et øvre og nedre nivå. Sentralt på nedre nivå i en trelund, ligger et nedsenket areal for lek. Et lite vannspeil knytter forbindelser til sjøen. Sentralt på øvre torg ligger et tredekke for uteservering og opphold. Det primære dekke er plasstøpt betong med innslag av tredekke, brostein og singel.
Foto:Gullik Gulliksen AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape