Du er her: Forsiden Prosjekter Fjell 2020, parallelloppdrag

Fjell 2020, parallelloppdrag


Fjell skole skal utvikles til en moderne skole, tett knyttet til bydels- og idrettsfunksjoner. På bakgrunn av tidligere gjennomført plan- og designkonkurranse, samt egne studier, besluttet Drammen kommune en del hovedpremisser for oppdraget.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Fortunen Arkitektur as
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Drammen, Buskerud
Oppdragsgiver/Byggherre: Drammen kommune
Prosjektperiode: 2014
Areal/Størrelse: 62 700 m2
Prosjektansvarlig: Fortunen AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Fortunen AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Fortunen AS og Smedsvig landskapsarkitekter AS
Entreprenør: Fortunen AS
Prosjektgruppe: Fortunen AS og Smedsvig landskapsarkitekter AS

Prosjektet er en videreutvikling av vedtatte planer innenfor disse rammene. I hoveddisposisjonen for offentlige rom er et øvre torg lagt nord for ny barnehage, og en allmenning fra øvre til nedre plan i parken. Fotballbanen videreutvikles til et nærmiljøanlegg. Et flott grøntdrag får mer oppmerksomhet og blir lettere tilgjengelig for alle. Det blir plass til en sportshall med to håndballbaner på samme plan. Et torg knytter flere ulike kommunale felles funksjoner til butikksenteret. Forslaget tar utgangspunkt i at bygget kan utvikles og knyttes sterkere til torget. En rasjonell løsning for sentrumsområdet er å lage spennende offentlige arealer, som skolen kan disponere i skoletiden, og som benyttes til andre formål utenom skoletid. Planforslaget viser en hovedakse som går mellom skolen og fotballbanen, opp til torget som ligger mellom framtidig barnehage og hallen. Dette er blant premissene i parallelloppdraget.

 

 

 

Foto:Fortunen AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape