Du er her: Forsiden Prosjekter Festplassen i Bjergstedparken

Festplassen i Bjergstedparken


Overordnet idé for den historiske Bjergstedparken var å gjøre parken grønnere, og å integrere eksisterende landskapskvaliteter i et enhetlig plankonsept.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Stavanger, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Nytt konserthus IKS
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2010–2015
Areal/Størrelse: 5,6 daa
Kostnad inkl mva: 19 mill. kr
Prosjektansvarlig: Ole Hetland for Nytt konserthus IKS, Ida Helen Tørud for Asplan Viak AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Ida Helen Tørud MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Randi Thomsen
Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS
Samarbeidspartnere: COWI AS
Annet: Fotograf: Sindre Ellingsen

Det ble laget en helhetsplan for rehabilitering av deler av parken, og for å skape en god, universell gangforbindelse fra den gamle konserthallen, kuppelhallen, til det nye konserthuset ved kaifronten i Sandvigå.

Festplassen foran kuppelhallen ble detaljprosjektert. Festplassen blir brukt ved feiring av 17. mai og ved andre markeringer. En enkel, men effektfull oppgradering ble løsningen, ved at eksisterende betongdekke ble fjernet og erstattet med nytt gatesteinsdekke i granitt. Sjatteringene i granittdekket går gradvis, fra mørkt nær bygget, til lyst i periferien. Plassen ligger som et bueslag rundt bygget. En buet slisserenne tar overvannet på plassen. Rundt de store trærne som står på plassen, er det lagt ellipseformede felt med frodig staudebeplantning, innrammet av lave kanter i kortenstål. 

The plaza surrounding Stavangers old Concert hall in this historic landscape style park, has had a simple, but striking upgrade. Concrete paving was removed and replaced by granite, gradually moving from the outer, lighter shades, to darker shades around the building. The majestic tree with raised elliptical perennial plantings and corten-steel edging, perforates the granite floor. 

 

Foto:Sindre Ellingsen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape