Du er her: Forsiden Prosjekter Fastlandsforb til Vassøy

Fastlandsforbindelse til Vassøy

- KU - delrapport landskap

Vassøy ligger i et vakkert skjærgårdslandskap, der øyene fortsatt har delvis uberørt natur. Øya er den eneste av byøyene i Stavanger som ikke har fastlandsforbindelse.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region vest
Prosjektperiode: April - juni 2005
Prosjektansvarlig: Janne Walker Ørka og Siri Warland, begge MNLA
Det er planlagt en større boligutbygging på Vassøy, og det er et ønske å gi lett tilgjengelighet til Stavanger for de framtidige beboerne. I konsekvensutredningen er landskapsbildet beskrevet og illustrert før ogetter inngrepene. Det er også vist avbøtende tiltak for i alt tre alternative broforbindelser, tunnelportaler og utbedrede ferjeleier (lengde 1,5 km). Som grunnlag for vurderingene er det laget en landskaps-analyse som kartlegger landskapsverdiene i området.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape