Du er her: Forsiden Prosjekter Fagertun barnehage

Fagertun barnehage


Tomta har flott beliggenhet ved et elvedrag, med utsikt mot fjorden og fjellene rundt. Tomta er noe eksponert for støy fra E8, bygget er derfor plassert som støyskjerm for lekeområdene. Lekeplassen har et organisk formspråk med sandkasser, vegetasjonsfelt og sykkel-/gangveier mellom.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Steinsvik Arkitektkontor AS
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Ramfjord, Tromsø
Oppdragsgiver/Byggherre: amfjord grendelag v/Merete Paasche (byggherre), Peab Bjørn Bygg AS (oppdragsgiver)
Byggeår/Ferdigstilt: 2011-2012
Prosjektperiode: 2009-2012
Areal/Størrelse: 5 baser for maks 72 barn, tomt totalt 9197 m2, netto lekeareal 3778 m2
Prosjektansvarlig: Steinsvik arkitektkontor AS v/Rose Marie Steinsvik MNAL
Ansvarlig landskapsarkitekt: Mari Bergset MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mari Bergset MNLA og siv.ark. Helder Neves
Entreprenør: Peab Bjørn Bygg AS
Anleggsgartner: Bjørn Bygg AS og Gravetjenesten AS
Arkitekt: Steinsvik Arkitektkontor AS
Ide og initiativtaker: Merete Paasche

  Inn mot bygget ligger en treplatting med bølgende ytterkant. Den trappes ned mot sør der den er tilpasset eksisterende  vegetasjon av bjørketrær. På den solfylte treplattingen blir det tidligere bart enn på lekeplassen forøvrig. Dette lekeområdet er derfor spesielt godt egnet for de minste barna, som kan leke her under bjørketrærne.

Det er lagt stor vekt på å bevare eksisterende trær, og all ny vegetasjon er hentet fra lokal skog, så langt mulig. Det er lagt opp to store terrengformer som innbyr til aktivitet. Om vinteren legges snødepot omkring disse formene, for ytterligere å forsterke landskapet. Prosjektet er bygget på morenegrunn og store runde steiner som ble gravd opp i byggeprosessen er plassert som klatresteiner i sandkasser. Mot nord går en sti ned til elva slik at det er kort vei til å bruke den frodige elvedalen som ressurs for barnehagen.

Foto:Ravn Steinsvik (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape