Du er her: Forsiden Prosjekter Eidsvolls plass vest

Eidsvolls plass vest


Eidsvolls plass vest er en del av Sentrumsparken, som betegnes som et av Oslos viktigste offentlige rom.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Statsbygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2013-2014
Areal/Størrelse: 1600 m2
Kostnad inkl mva: 9 mill. kr.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Heidi Bø Øyasæter MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Lena Seipel og Heidi Bø Øyasæter MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS (LARK, SØK, RIM), Imtech Elektro AS (RIE)
Entreprenør: SKAARET Landskap AS
Anleggsgartner: SKAARET Landskap AS
Underleverandører: Jogra Steinindustri AS
Kunstner: Lars Ramberg med kunstverket Liberté (er gitt tillatelse til å stå i parken i to år)
Arkitekt: Magne Magler Wiggen Arkitekter AS (tilrettelegging for kunstverket Liberté)
Samarbeidspartnere: Oslo kommune

Området er tilbakeført til park etter at serveringsstedet Saras Telt ble revet. Byen har fått tilbake et sammenhengende parkdrag fra Stortinget til Nationaltheatret. Den nye parken innordner seg et overordnet hierarki av symmetri og akser. Det er lagt vekt på å utforme en åpen og fleksibel park som inviterer til ulik bruk, og som forsterker kommunikasjonslinjene.

Høydeforskjellen mellom Karl Johans gate og Stortingsgata har ledet til grepet med fire opphøyde plantebed som rammer inn parken og former en plassdannelse i midten. I midten er det utformet et plantebed med brede granittkanter i sittehøyde. Nye, solfylte benkeplasser er å finne langs plantebedene i nord. I sør avgrenses parken av et gressareal som delvis ligger over eksisterende kjeller. Lengst sør mot Stortingsgata avsluttes gressarealet med en sittekant i granitt.

Foto:Heidi Bø Øyasæter (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape