Du er her: Forsiden Prosjekter Egenes Park barnehage

Egenes Park barnehage


Egenes Park barnehage ligger integrert i et boligkompleks med samme navn. Dette er Nord-Europas største boligblokk i massivtre og prosjektet har gjennom deltakelsen i Norwegian Wood hatt stort fokus på energiforbruk, miljøtiltak i konstruksjon og materialbruk og universell utforming.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Stavanger
Oppdragsgiver/Byggherre: Svein Aase
Byggeår/Ferdigstilt: 2008
Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult v/Nina Dybwad MNLA
Arkitekt: HLM Arkitektur og Plan og Onix arkitekter (NL)
Ide og initiativtaker: Norwegian Wood
Priser i konkurranser: Stavanger kommunes byggeskikkpris 2009

Barnehagen har begrenset tilgang på utearealer og hele uteanlegget er anlagt på tak. Bygget er utformet med en distinkt kappe hvor innsiden har et nedskalert uttrykk vendt mot eksisterende eneboligbebyggelse. Her er også barnehagens uteområder neddempet, med rolige uteområder i tre både på bakkeplan og på tak. De to flatene er koblet sammen med trapper og amfi. Lekeområdet mot øst er langsmalt og av den grunn utformet med helstøpt gummi som danner små hauger/øyer, for på den måten å skape flere rom og mulighet for aktiv og variert lek.

Les mer om prosjektet på NAL Ecoboxs webside: http://www.arkitektur.no/?nid=115310&cat=172590&pid1=84682

Foto:Norconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape