Du er her: Forsiden Prosjekter E6 / Dovrebanen FP3

E6 / Dovrebanen FP3


Fellesprosjektet E6-Dovrebanen omfatter byggeplan for ny firefelts E6 og parallell dobbeltsporet jernbane. Parsell FP3 går langs østsiden av Mjøsa og strekker seg fra Strandlykkja i sør til Kleverud/Labbdalen i nord, ved Espa.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Strandlykkja-Espa
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Byggeår/Ferdigstilt: 2012-2016
Prosjektperiode: 2010-2016
Areal/Størrelse: 10,5 km E6, 18 km fylkesveg og 3,6 km togskinner
Kostnad inkl mva: Prosjektkostnader 2,2 mrd. kr.
Prosjektansvarlig: COWI AS v/Kjell Nykmark
Ansvarlig landskapsarkitekt: COWI AS v/Nanette Forsmo Hvistendahl og Amund Siem Utne MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): COWI AS v/Nanette Forsmo Hvistendahl, Amund Siem Utne MNLA og Helge Norberg MNLA
Rådgivere/konsulenter: COWI AS, NGI og AS Rasmussen og Strand
Arkitekt: LØVSETH+PARTNERS
Finansieringskilde/sponsor: Statlig og bompengefinansiering

Prosjektteamet har hatt ansvar for alle disipliner med unntak av arkitektfaget og geologi.
FP3 mellom Strandlykkja og Labbdalen omfatter blant annet:

  • Ny firefelts motorvei, 9,6 km
  • Vegtunnel med to tunnelløp, 650 lm
  • Toplanskryss på Espa
  • Toplanskryss på Strandlykkja
  • Dobbeltsporet jernbane, 4,75 km
  • Lokalveg 11,4 km
  • Gang- og sykkelveg, Mjøstråkk, 4,4 km
  • To rasteplasser tilknyttet E6
  • Båthavn med molo på Strandlykkja
  • Gangbru over E6 ved Espa
Foto:COWI AS. Illustrasjonen viser jernbane, rasteplass og E6. Mjøsa i bakgrunnen. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape