Du er her: Forsiden Prosjekter E18 Motorvegbrua Brupar

E18 Motorvegbrua og Bruparken - Drammen


For utvidelse av E18 er ei ny bru bygd parallelt med den gamle over Drammenselva. Områdene langs hele strekningen er rustet opp og en nærmiljøpark, Bruparken, er anlagt på Strømsø.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Drammen sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen, Region sør
Prosjektperiode: Oktober 2006 - september 2007
Areal/Størrelse: Ca. 25 daa park, 1,9 km bru (Norges lengste)
Kostnad inkl mva: Kr 16 mill. (park), Kr 1,12 milliarder (totalt)
Kunstner: Marit Arnekleiv, Gunnar H. Gundersen, Istvan Lisztes
Arkitekt: Birger Heyerdahl sivilarkitekter AS
Samarbeidspartnere: Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, KORO (tidligere Utsmykkingsfondet) og Statens vegvesen
Estetiske hensyn ble vektlagt for å redusere negative konsekvenser for byen, og for å imøtekomme en sterk lokal motstand mot ny bru. Ny og gammel bru har fått slanke runde søyler og felles himling av aluminiumsplater, for å dominere mindre i bybildet. Arealene under brua er ført tilbake til byen. I Bruparken har skatebaner, hockeybane og klatrevegg nytte av bruas regnskygge. Det har blitt liv og aktivitet i et område som tidligere lå øde. Fontene og benker, myke terrengformer og beplantning, danner en grønn lunge rundt. Utsmykning med stedskunst er et viktig innslag som gir parken karakter. Tre kunstnere har bidratt, alle inspirert av dialogen mellom brua, byen og elva.
Foto:Bente Espeseth (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape