Du er her: Forsiden Prosjekter E16: Wøyen - Bjørum

E16: Wøyen - Bjørum


Første del av firefeltsvei på E16, strekningen Wøyen - Bjørum i Bærum, ble åpnet våren 2009. Strekningen har en lengde på 5,1 km og inkluderer blant annet planskilte kryss, bruer og tunneler. E16 er stamvei og utgjør hovedforbindelsen mellom Oslo og Bergen, i tillegg til at den også er hovedferdselsåre mellom Oslo og Ringerike.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gottlieb Paludan Architects AS (tidligere tegn_3 AS)
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Bærum kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Byggeår/Ferdigstilt: Våren 2009
Areal/Størrelse: 5,1 km
Kostnad inkl mva: 1,3 milliarder kr.
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Selberg Arkitektkontor AS (tidligere Reinertsen Landskap) v/Anne Drøyli, Anna-Karin Olsson, Nina Wethe Rognlien, Gro Fyhri, Borghild Aarseth, Wichada Treepoonpon, Anne Kristin Udgaard og Berit Dybvad, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Reinertsen AS har ansvar for fagområdene veg, VA og konstruksjoner. NGI og Rasmussen & Strand har vært underkonsulenter.

Landskapsarkitekter i Selberg Arkitektkontor AS har sammen med Reinertsen Infrastruktur utarbeidet byggeplan og konkurransegrunnlag for E16 Wøyen - Bjørum. Landskapsutformingen har omfattet terrengbehandling av trafikkøyer, skjæringer og tunnelportaler, samt beplantning for de ulike naturtypene. Ved utforming av konstruksjoner, som bruer, underganger, murer og støyskjermer, har landskapsarkitektene jobbet i tett samarbeid med konstruksjons-, veg- og VA-ingeniører samt oppdragsgiver fra Statens vegvesen Region øst.

Foto:Selberg Arkitektkontor AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape