Du er her: Forsiden Prosjekter Domkirkeplassen

Domkirkeplassen


Et bærende motiv i prosjekteringen var å gjenskape kirkebakken og gi Domkirken verdige omgivelser. Enkel utforming gir plassen fleksibilitet og anvendelighet til forskjellige aktiviteter og formål.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Skjold Sægrov Torpe AS (fra 2007 Multiconsult AS, Sandnes)
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Oppdragsgiver/Byggherre: Stavanger kommune
Byggeår/Ferdigstilt: Flere byggetrinn i perioden 1993-95
Areal/Størrelse: ca 4 600 m²
Kostnad inkl mva: ca kr 4 mill.
Prosjektansvarlig: Siggeir Torpe MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Skjold Sægrov Torpe AS
Anleggsgartner: Nygaard AS med god hjelp av danske steinsettere
Kunstner: Arne Vinje Gunnerud har laget skulpturen «Soltreet» som stod på plassen fra før.
Materialbruken er gatestein, natursteinsheller på fortau, og granittplater på et sirkelrundt areal for opptredener. Plassdekket med sine lysere og mørkere steiner i buemønsteret antyder linjer som endrer karakter i skiftende vær. Plassen grenser mot Mariakirkeruinen. Murene som markerer kirken, er delvis bygget på det gamle kirkefundamentet. De nye murene er anlagt med varierende høyde og dekket med natursteinsheller, som danner rikelig med sitteplasser, og skiller seg fra de gamle ubearbeidede murene.
Foto:Espen Kjærem MNLA og Elisabeth Bøe Olsborg MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape