Du er her: Forsiden Prosjekter Digiplex park

Digiplex park


Fet betyr frodig eng, men på Fetsund Næringspark på Romerike nord for Oslo, ble all skog ryddet vekk for å skape plass til en framtidig serverterminal bygd for lagring og utveksling av data; ikke et grønt strå sto igjen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap AS
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Fet, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Agathon Borgen AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2013-15
Areal/Størrelse: 60 daa
Kostnad inkl mva: 5 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Rainer Stange MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Thomas Werth MDL, Annabel Danson MNLA
Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS (vann)
Anleggsgartner: Park & Anlegg AS
Arkitekt: MAD arkitekter AS
Annet: Foto: Camilla Jensen

En serverterminal i skogen
Etterpå ble åsene sprengt til pukk og tomta nivellert. Arkitektkontoret MAD tegnet en stor, flott betongboks med silhuetter av gran på fasaden, som et minne om granskogen.

Industripark
Vi ville lage en ekte industripark. Økonomiske og sikkerhetsmessige rammer har endt i et meget nøkternt anlegg med kortreist stein og vegetasjon. Ei rekke med rogn er plantet som forhagetrær på hver side av inngangen, mens lunder av spisslønn lager skygge på parkeringsplassen ved inngangen. Den eneste ornamentikken i parken er den lokale sprengsteinen fra tomta, som er brukt til opp­bygging av de 425 meter lange vannrennene.

Kjøledam
Alt tak- og overflatevann ledes i disse lange rennene med et meget beskjedent fall på 3 % ned til en parkdam på 500 m3 i et lavpunkt i nordøst. Dammen er laget for å kunne brukes som kjølevann til datasenteret. Den er et frodig element i den nøkterne næringsparken og bidrar til områdets biodiversitet. En lund av svartor rundt dammen danner et grønt, svalt parkrom. Regnvannet blir til kjølevann med stor estetisk og økologisk tilleggsverdi til et ellers grått og hverdagslig industriområde.

 

Foto: Camilla Jensen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape