Du er her: Forsiden Prosjekter Damsgård allmenning

Damsgård allmenning


Damsgård allmenning har fått en total renovering med ny havnefront, strandpromenade, lekeområde og oppholdsplasser.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Bergen, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune
Prosjektperiode: 2011-2013
Areal/Størrelse: Ca. 1 daa
Kostnad inkl mva: 8 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Katrine Myklestad MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johan Abrahamsson LAR/MSA, Katrine Myklestad MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult
Anleggsgartner: Bergen Bydrift

Anlegget er i sin helhet oppbygd med et fåtall enkle og robuste materialer, tilpasset stedets industrielle historie. Det har blitt bygd en bred trekai med trapper og ramper mot Damsgårdssundet. Trappen er utformet med høye opptrinn og fungerer som brede benker for soling og opphold. Mot fjorden ligger kaien på et lavere nivå, slik at det er mulig å legge til med kajakk og mindre båter. Det er òg bygd en trapp som går helt ned til vannet.

Trekaien er bygd som en forlengelse fra eksisterende kai. Kaien går over i en strandpromenade i tre, som leder fram til fortauet langs Damsgårdsveien. Mellom trekaien og Damsgårdsveien er et lekeområde med steiner til å klatre og sitte på. Steinene er gjennom sin form og plassering også et skulpturelt element på plassen. Eksisterende plankevegg vest for tomten er komplettert med et espalier med klatreplanter. Sammen med trær og bunndekkevegetasjon vil dette gi allmenningen et grønt preg.

Foto:Norconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape