Du er her: Forsiden Prosjekter Dalsnibba utkikkspunkt

Dalsnibba utkikkspunkt


Prosjektet ligger i Herdalen landskapsvernområde i Geirangerdalen. Det omfatter utkikkspunkt, stier, trapper og parkeringsplasser.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Stranda, Møre og Romsdal
Oppdragsgiver/Byggherre: Geiranger Skysslag
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2013-2016
Areal/Størrelse: 7,82 daa
Kostnad inkl mva: 13 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ann Kristin Viken Almås, Johan Østengen MNLA, Kjersti Bjerke Hagen MNLA, Ingrid Roaldsø
Rådgivere/konsulenter: ART arkitekter og ingeniører (konstruksjonsteknisk prosjektering og byggeleder)
Entreprenør: Eide og Frilund AS, Christie & Opsahl AS
Anleggsgartner: Eide og Frilund AS
Underleverandører: Sherpaer fra Nepal
Annet: Flyfoto: Arild Solberg

I prosjektet er det lagt stor vekt på å finne balansen mellom landskapets eksisterende kvaliteter og spor etter tidligere strukturer, for slik å ta hensyn til områdets vernekrav. Dalsnibba har lenge vært et yndet turistmål og i takt med økningen av besøkende, har det oppstått behov for utvidet parkeringstilbud og et opprustet utkikkspunkt som spiller sammen med landskapet.

Glassrekkverket og metallristen på plattformen gir en spektakulær utsikt til både landskapet rundt og fjellsiden under. Terrengformasjoner, som en markant fjellrygg på øvre parkeringsplass, er bevart og integrert i det nye anlegget. Stien fra Felles­platået tar utgangspunkt i en gammel stitrasé og innordner seg i terrenget opp til Nibba. Stien slynger seg skulpturelt oppover og rekkverket er utformet slik at stien kommer tydelig fram og vekker interesse.

Stien og trappene er opparbeidet av sherpaer fra Nepal.

 

Foto:Arild Solberg. Fugleperspektiv med utsikt utover Geirangerfjorden. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape