Du er her: Forsiden Prosjekter Cold Climate and Territory

Cold Climate and Territory


Cold Climate and Territory er et forsknings- og utviklingsprosjekt mellom Hammerfest kommune, studenter og forskere fra internasjonale utdanningsinstitusjoner, arkitekter og landskapsarkitekter.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Hammerfest
Oppdragsgiver/Byggherre: VERTE landskap - arkitektur AS
Prosjektperiode: 2012-2013
Areal/Størrelse: 240 da
Prosjektansvarlig: Anita Veiseth MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ark Marianne Dalbøl Pedersen, Lark Robert Paal, Andrew Budd MNLA, Ark Franziska Heinrich, Stud.lark Arnaud Fache, Stud.lark Allyson Kuodijs, Stud.ark Davor Robitscho, Stud.ark Thao Pham Xuan
Samarbeidspartnere: Hammerfest kommune, ENSNP - Blois, Universitetet i Oulu - Arkitektavdelingen, Galleri VERK
Ide og initiativtaker: VERTE landskap - arkitektur AS
Finansieringskilde/sponsor: Hammerfest kommune, Kompetansetilskudd Husbanken, Nord-Norges Arkitektforening, Norske landskapsarkitekters forening og Nordic Business Link.

Samarbeidet er utviklet gjennom symposier, dialogmøter, verksteder, utstillinger og studentutveksling. I 2013 har studenter fra Sverige, Finland og Frankrike deltatt. Hovedfokus er klima- og energieffektive løsninger, samt mulighetsstudier for områder med uforløst potensial. I 2013 har vi arbeidet med Fuglenes i Hammerfest; et industripreget miljø hvor fiskerihavn og småindustri skal kunne utvikle seg parallelt med skoleutbygging, tilrettelegging av verdifulle kulturmiljø og boligutvikling.

Foto:VERTE landskap - arkitektur AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape