Du er her: Forsiden Prosjekter Carl Berners plass

Carl Berners plass


Carl Berners plass er forvandlet til en pulserende byplass med beplanta gater utformet på byens og menneskenes premisser.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Carl Berners plass, Christian Michelsens gate, Trondheimsveien, Grenseveien og Tromsøgata med flere
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens Vegvesen region Øst
Byggeår/Ferdigstilt: Høsten 2010
Prosjektperiode: Byggeplan 2006-2010
Areal/Størrelse: 20 daa
Kostnad inkl mva: ca. 300 millioner kr.
Prosjektansvarlig: Sweco Norge AS
Entreprenør: Betonmast AS
Underleverandører: Steen & Lund AS

FRA SLITENT VEGKRYSS TIL BLOMSTRENDE BYPLASS: Den nye, rektangulære plassen beskriver nå bygningenes fasadelinjer. Trikkelinjene er sentrert i en beplantet midtrabatt, mens vegbanen har fått redusert kapasitet fra fire til to felt. Brede fortau er universelt utformet. Infrastrukturen under bakken er detaljtegnet i forhold til det synlige over bakken.

PARKGATE: Det er gjennomført en helhetlig treplantingsplan for hele området, slik at blant annet den store byplanen til Harald Hals fra 1929 er fullført, 81 år etter. Det er plantet en palett med over 200 bytrær fordelt på 15 arter. Fortauene er bygd med rotvennlig bærelag for å gi trærne bedre vekstfohold. Rennene fungerer både som ledelinjer og som kanalisering av vann til gatetrærne.

Foto:Adam Stirling/Dronninga landskap (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape