Du er her: Forsiden Prosjekter Bygdøyprosjektet

Bygdøyprosjektet


Norsk Folkemuseum overtok forvaltningen av Bygdøy Kongsgård, det vil si Kongeskogen og de øvrige friluftsområdene på nordre del av Bygdøy fra HM Kongen i 2004. Dette åpnet for en nytenkning omkring driften og utviklingen av området.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: ILP v/Bjørn-Anders Fredriksen MNLA
Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern
Beliggenhet: Bygdøy, Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Norsk Folkemuseum
Prosjektperiode: 2004-2009
Areal/Størrelse: 2 km2
Prosjektansvarlig: Institutt for landskapsplanlegging (ILP) v/Karsten Jørgensen MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: ILP v/Bjørn-Anders Fredriksen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): ILP v/Karsten Jørgensen, Bjørn-Anders Fredriksen og Tore-Edvard Bergaust, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Berg & Dyring, Dronninga Landskap, Multiconsult
Samarbeidspartnere: Riksantikvaren, Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Ide og initiativtaker: Norsk Folkemuseum
Prosjektgruppe: ILP
Finansieringskilde/sponsor: Norsk Folkemuseum
Folkemuseet engasjerte derfor Institutt for landskapsplanlegging ved UMB høsten 2004 for å lage en landskapsplan og bidra i prosessen med ideer for utvikling, forvaltning og drift av dette sentrale grøntområdet i Oslo. Prosjektet har bidratt til at området nå er foreslått fredet som kulturmiljø. En rekke forskningsprosjekter er knyttet til dette arbeidet, blant annet et PhD-prosjekt som skal ferdigstilles 2010 og en rekke masteroppgaver.
Foto:Bjørn-Anders Fredriksen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape