Du er her: Forsiden Prosjekter Bygdøy kyststi, Oscarshall - Frognerkilen

Bygdøy kyststi, Oscarshall - Frognerkilen


Oppdraget startet med en registering av tilstanden til dagens stitråkk, i traseen for den historiske strandvegen mellom Oscarshall og Frognerkilen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Statsbygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2012-2016
Kostnad inkl mva: Ca. 5 mill. kr
Prosjektansvarlig: Jan Vaaje
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ann Kristin Viken Almås, Johan Østengen MNLA, Patrick Kruse, Kjersti Bjerke Hagen MNLA, Kaia Schjeldsøe Berg MNLA
Rådgivere/konsulenter: Høyer Finseth AS (RIB), Geovita as (RI-geoteknikk)
Entreprenør: Steen & Lund AS og Atlant
Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Denne registreringen samt en kulturhistorisk rapport (NMBU og Norsk Folkemuseum) var grunnlag for skisseprosjektet med konseptplan for å gjenskape den historiske strandveien fra slutten av 1850-tallet. Området har interessant biologi, botanikk, geologi og kulturhistorie, og det har derfor vært utfordrende arbeid.

Delområde G og H ble ferdigstilt vinteren 2015/2016. Det er bygd bordgang gjennom en fuktig takrør-eng, gjennom en tett og ulendt krattskog og videre brygge langs en fjellknaus fram til Frognerkilen båthavn. Langs båthavna fortsetter stien som en gruset sti med forbindelse til gangvegsystemet i området og starten på strandpromenaden i Oslo. Området ved båtforeningen er også rustet opp med nye støttemurer, møblering og stor, etterlengtet sykkelparkering.

Det arbeides med delområdene A og B høsten 2016. Her skal den historiske «Thulstrupbryggen» oppstå i sin tidligere prakt. Steinmurene blir resatt og trebrygga der ferja tidligere la til, skal gjen­skapes. Resterende delområder vist på konsept­planen er rammesøket høsten 2016.

 

 

 

 

Foto: Bratt skråning langs vannet er gjort tilgjengelig. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape