Du er her: Forsiden Prosjekter Bryne Torg

Bryne Torg


Torget ligger i forlengelsen av hovedhandlegaten i Bryne sentrum, 100 meter fra togstasjonen, med Mølledammen (parkområdet) som nærmeste nabo. Det har blitt byens viktigste møtested, med daglig torghandel og flere miljøskapende serveringssteder. Det er lagt til rette for konserter med permanent scene, og det arrangeres jevnlig sjakkturneringer på torgflaten.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Oppdragsgiver/Byggherre: Time kommune
Byggeår/Ferdigstilt: Gjennomført 2001
Areal/Størrelse: ca 3000 m²
Prosjektansvarlig: Jan Inge Bjørgan, Frode Degvold MNLA, Aud Wefald MNLA
Konseptet for utformingen er et rutemønstret "vegg-til-vegg-teppe", med elementer langs kantene som inviterer til opphold. Nede ved dammen er det formet en intim plass som ligger i tilknytning til scenen. Plassen er avgrenset i forhold til torgflaten med en buet natursteinsmur. I forbindelse med muren er det anlagt et vannarrangement som munner ut i Mølledammen. Fossen, vannspeilet og vanntrappen gir liv til plassen og bedrer vannkvaliteten i dammen. Ungene får også testet balanseevnen på steinene i vannspeilet. Det er lagt inn to vegetasjonselementer i torget; trerekken med søtkirsebær langs østsiden, og to hestekastanjer ved steinblokkene i torgflaten. Fossen og trekronene er effektbelyst med spotter nedfelt i belegget. Lysmaster langs øst- og vestsiden kaster lys innover torgflaten.

Plassen har en svak helling mot nord, slik at alt overvann samles i et lavpunkt ved natursteinsmuren. Plassdekket er buesatt smågatestein med striper av lyse kinesiske granittheller med gradhogd visflate. Trapper og sitteblokker er utført i den samme kinesiske granitten. Natursteinsmuren er wiresaget mørk labrador, med polert topp og trespiler av Iroko.
Foto:Asplan Viak Stavanger AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape