Du er her: Forsiden Prosjekter Brumunddal torg

Brumunddal torg


Som et ledd i transformasjonen av Brumunddal fra tettsted til by, har det vært viktig å skape en sentral samlingsplass for byens befolkning. Torget ligger sentralt plassert langs gågata i Brumunddal, og er blitt til gjennom en lang prosess i tett kontakt med interessegrupper og gårdeiere/næringsdrivende i sentrum, med kommunen som aktiv premissgiver.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Lillehammer
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Ringsaker, Hedmark
Oppdragsgiver/Byggherre: Ringsaker kommune, Teknisk drift
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2011-2013
Areal/Størrelse: 3350 m2
Kostnad inkl mva: 8 mill. kr
Prosjektansvarlig: Rambøll Norge AS, Lillehammer
Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingfrid Lyngstad MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hillevi Høyer-Andreassen MNLA
Rådgivere/konsulenter: Lysdesign: Kaisa Stina Persson, prosjektledelse/RIV: Tore Nesje-Haugli, RIE: Kai Lund, RIB: Bernt Odnes, RIVVS: Jørn Tornes, RIBRA: Vegard Haugen/Tonje Lillemork, alle Rambøll Norge AS, Lillehammer
Entreprenør: Akershusgartneren AS
Anleggsgartner: Akershusgartneren AS
Kunstner: Fontene, «Oasen» av Thomaz Bancza-Ozdowski

En avgjørende suksessfaktor var å lykkes med å aktivisere det nye byrommet. Det ble oppført et nytt torgbygg med bakeri, og omkringliggende bygårder åpnet sine fasader mot torget. Torget ble programmert med en rekke aktiviteter for alle brukergrupper og til alle tider. Det ble arbeidet med en soneinndeling mellom gangsoner og oppholdssoner. Videre har det vært viktig å gi høydespranget på plassen en utforming som kan gi merverdi til torget.

Torget har et opphevet nivå med uteserveringer og overbygget kulturscene, amfi med oppvarmede benker og fontene utformet av kunstneren Thomaz Bancza-Ozdowski. Videre er det skapt en sone for torghandel, lek, konserter, julemarked, skøytebane mm. Møbleringssonene har treplantinger som danner grønne tak over sitteplassene. Flyttbare plantekasser med stauder og prydgras gir fleksibel frodighet og blomstring til torget.

 

Foto:Foto: Kirsti Mørch, Rambøll Norge AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape