Du er her: Forsiden Prosjekter Brattørkaia

Brattørkaia


Brattørkaia ligger sentralt i Trondheim og er i dag blitt en del av Trondheims nye havnepromenade. Med Sjøgangen som ny tverrforbindelse fra den nye hurtigbåtterminalen over jernbanen, er Brattørkaia nå knyttet sammen med Trondheim sentralstasjon og Midtbyen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Trondheim
Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg
Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Entra eiendom AS og Trondheim kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2014-2015
Areal/Størrelse: 4000 m2
Kostnad inkl mva: 26 mill kr
Prosjektansvarlig: Brattørkaia AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Jan Ole Lein MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Katrina O. Stone, MNLA og Tor Nilssen, MNLA
Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS (SAMF, RIE, RIB og VA)
Entreprenør: Søbstad AS
Anleggsgartner: Søbstad AS
Kunstner: Ole Rosén og Mari Røysamb (Ørekonkylie), Jakob Dahlgren (The World as Site and Object)

Prosjektet omfatter en strekning på 370 meter langs eksisterende fasader. En utfordring i prosjektet har vært å bevare et helhetlig og godt formspråk, og samtidig hensynta den omfattende infrastrukturen i grunnen, tilpasning til eksisterende og planlagte bygg og ny bilvei gjennom området.

Formgivingen baserer seg på konseptet fra Helhetsplanen for Brattøra fra 2010, som går ut på å skape et urbant og moderne byrom, som samtidig styrker kontakten mellom sjøen og med naturen. Designkonseptet bygges rundt uregelmessige polygoner av ulik form, retning og størrelse. Disse danner elementer i 2D og 3D, og skaper et levende og lekent landskap på Brattørkaia. I 2D er polygonene betongflater og plantefelt, mens de i 3D danner prismeformete benker og opphøyde vegetasjonsfelter.

Materialbruken har et røft og urbant uttrykk, som skal understreke områdets urbane karakter og samtidig nærheten til sjø, vær og vind. Det er brukt plasstøpt betong i ulike farger og utførelser i kontrast til asfalt, plasstøpt gummi, cortenstål, stålspeil og pukk. Det er lagt stor vekt på høy kvalitet i utførelsen. Alle betongfelter er kantet med cortenstål, det er lagt skatelister på 3D elementer, samt at både kjørebane og sykkelveg har fått bred kantstein av granitt. Det er utført flere prøvestøp av de ulike betongtypene for å finne frem til riktig farge og utførelse. Vegetasjonen består av grupper av trær med undervegetasjon av busker og prydgress, som gir assosiasjon til natur. En ny trekai og en 140 meter lang benk med integrerte trapper og ramper bidrar til god sjøkontakt.

For å invitere til lek og opphold er området supplert med lekeapparater. Disse fungerer også som estetiske bidrag til området. Utvalgte kunstinstallasjoner fra kunstprosjektet «Kunst på Brattørkaia» bidrar til at områdets opplevelsesverdi økes ytterligere.

I tett samarbeid med Trondheim kommune er universell utforming ivaretatt på området, og det er utarbeidet stedstilpassede løsninger som tilfredsstiller gjeldende krav og samtidig er i tråd med designkonseptet. Varselfelt og oppmerksomhetsfelt ved trapp og rampe har fått en unik utforming bestående av hvit dypfrilagt betong med tilslag av hvit marmor.

Trondheim kommunens store satsing «Miljøpakken» er implementert på Brattørkaia gjennom en gjennomgående sykkelveg langs hele kaia.

 

 

Foto:Rambøll. Uregelmessige polygoner danner ramme om vegetasjon og møblering langs kaia. «Langbenken» til høyre. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape