Du er her: Forsiden Prosjekter Boligområde Midtfjell - områdeplan

Boligområde Midtfjell - områdeplan


Gjesdal kommune har en stadig voksende befolkning, og behov for å tilrettelegge for utbygging av et tilstrekkelig antall boliger. Det utarbeides derfor en områdeplan for Midtfjell.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Stavanger
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Gjesdal, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Gjesdal kommune
Prosjektperiode: 2013-2014
Areal/Størrelse: Ca. 500 daa
Prosjektansvarlig: Marianne Berge MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Gro Karin Hettervik
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Nina Helen Halseid MNLA og Line Grubb
Rådgivere/konsulenter: Dimensjon Rådgivning AS (arealplanlegger)
Prosjektgruppe: Gjesdal kommune, Øster Hus Tomter AS (utbygger av boliger), Dimensjon Rådgivning AS og Rambøll AS

Kommunens samarbeider med utbyggingsfirma av boliger, om utviklingen av området. Det er utarbeidet områdeplan med tilhørende konsekvensutredning og videre utarbeides detaljreguleringsplan for 1. byggetrinn. Konsekvensutredningen skal vurdere to alternativ; ett for 600 boliger og ett for 1000 boliger.

Området ligger i en tydelig overgangssone, med tettstedene Ålgård og Figgjo i dalbunnen og beitelandskap oppe i dalsiden. Stedet har en åpen topografi med klare strukturer, noe som gjør at den visuelle sårbarheten er stor. Det er foretatt en grundig analyse- og forprosjektfase der særlig landskapsanalysen er grunnlaget for å utvikle et helhetlig og robust plankonsept, bygd på land­skapets premisser.

Det tverrfaglige planleggingsteamet består av arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanlegger. Ved at prosjektleder i planarbeidet er landskapsarkitekt, gis denne metoden og innfallsvinkelen til planlegging ekstra vekt.

 

Foto:Rambøll Arkitektur og Plan, Stavanger (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape