Du er her: Forsiden Prosjekter Bø skule

Bø skule


Bø skule i Hå er barneskole for 1.–7. trinn. Skoletomta ligger i et vakkert, tradisjonsrikt kulturlandskap, med jorder som er delt opp av gamle steingarder. Dette utgjør et rikt bakteppe for prosjektet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Hå kommune, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Hå kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2012–2015
Areal/Størrelse: 30 daa
Kostnad inkl mva: Ca. 22 mill. kr
Prosjektansvarlig: Johan Østengen MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Ann Kristin Viken Almås MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Patrick Kruse, Kaia Schjeldsøe Berg MNLA
Rådgivere/konsulenter: Ingeniører: Mannvit AS
Entreprenør: SV Betong
Anleggsgartner: Grunn-Service AS
Underleverandører: Anleggsgartner Varhaug park & hage AS
Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur
Priser i konkurranser: 1.premie konkurranse 2013
Annet: Fotograf: Østengen & Bergo AS  og Sindre Ellingsen

Utearealet er blitt variert og utfordrende for ulike elevgrupper og aldre, samtidig som viktige landskapselementer er bevart på tomta. Det er prioritert å ta vare på steingarder og vegetasjon i ytterkantene øverst i hellingen, der disse står som et fondmotiv og landskapsmessig avgrensning av skoleanlegget. Skoleanlegget er dermed omringet av kjente og kjære landskapselementer, som gir tilhørighet og ro. 

Tomta er organisert langs en akse, fra innkjøringen ved bedehuset og fram mot hoved­inngangen. Adkomsten forsterkes av ny steingard, som følger deg hele veien inn mot hoved­inngangen. Øst for denne ligger bygningene og areal for aktivitet og lek. Vest for aksen ligger trafikkarealene. Uteoppholdsareal for barna ligger skjermet fra trafikkarealene, med en naturlig inndeling i soner etter alderstrinn.

Overvann fra tomta vil bli fordrøyet, forsinket og utnyttet underveis gjennom utearealene fra øverst til nederst på tomta. Plenen ved forplassen og den nordre parkeringsplassens lavpunkt kan bli oversvømt over kortere tid ved mye regn.

 

The school site is set in a beautiful and traditional agricultural landscape, with stone walls surrounding the adjacent fields. The stone walls are in a contemporary design brought into the project to create various landscape rooms and familiar surroundings. The rainwater is delayed through the site in a playful way. 

 

 

 

 

Foto: Lekeskråning. Østengen & Bergo AS  og Sindre Ellingsen. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape