Du er her: Forsiden Prosjekter BKK Kokstad (Bergen kommunale kraftselskap)

BKK Kokstad (Bergen kommunale kraftselskap)


Uteområdet rundt BKKs konsernbygg omfatter bakgård, parkering, kjøre- og gangveier, grønt­arealer og arealer for opphold. Deler av anlegget ligger på lokk. Hovedmålet med prosjektet har vært å forbedre funksjonaliteten og effektivisere arealutnyttelsen, samtidig som området skal være et representasjonsanlegg for BKK.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Bergen, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: BKK AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2009-2015
Areal/Størrelse: 17 000 m²
Kostnad inkl mva: Ca. 9 mill. kr
Prosjektansvarlig: Karl-Magnus Forberg Eikeland MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Silje Aksnes og Line Merete Valle, begge MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Olav Tveitnes MNLA, Daniela Apolinario MNLA, Nadja Aspacher, landskapsarkitekt, Beate Risøy, landskapsingeniør
Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Svein Boasson AS
Underleverandører: Urheims Elektrokompani AS, NCC Roads AS

Høy kvalitet på materialer og en tydelig, intuitiv soneinndeling har vært viktig i prosjekteringen. Det er et bevisst samspill mellom myke og harde flater på hele området. I bakgården er det etablert et plantefelt innrammet av granittsteinmur med sitteflater. 

Det inneholder stauder, busker, løkvekster og trær som blomster til ulike årstider. Dette skaper årstidsvariasjoner i uterommet. Nyskapende og bærekraf­tige løsninger leder overvannet inn i grøntarealene og vannet infiltreres i grunnen via infiltrasjonsgrøfter. Treplantinger skal ta opp mye av regnvannet. Tverrfaglig prosjektering med kompetanse innenfor landskapsplanlegging, vei, elektro og VA har ført til et funksjonelt og estetisk tiltalende uteområde.

 

 

 

Foto: Sweco Norge AS, Bergen, Avd. vann, plan og samferdsel (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape