Du er her: Forsiden Prosjekter Bjørnsletta barne- og ungdomsskole

Bjørnsletta barne- og ungdomsskole


Bjørnsletta skole er en barne- og ungdomsskole for ca. 800 elever med tilhørende flerbrukshall.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2010-2014
Areal/Størrelse: 18 daa
Kostnad inkl mva: 23 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ann Kristin Viken Almås, Christoph Köpers, Johan Østengen MNLA
Entreprenør: Veidekke AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Arkitekt: L2 Arkitekter AS

Et plasskrevende bygg på en svært kompakt tomt i skrånende terreng, har krevd et innovativt samarbeid mellom arkitekt og landskapsarkitekt i forhold til byggets plassering og universelle løsninger. Skolen er organisert med et omkringliggende grønt belte, hvor store deler av naturområdene i ytterkanten av tomten er bevart. Skoleanlegget er lesbart og logisk oppdelt i trinnarealer for barne, mellom og ungdomstrinn som egne «hus» med tilhørende uteareal.

Høydeforskjellen på tomten tas opp i bygget, og gir uteområdet to flate, funksjonelle hovednivåer. Det er lagt vekt på et variert aktivitetstilbud som skal kunne fange opp ulike behov, alder og interesser hos barna. Høydeforskjeller i uteanlegget tas opp i kanter som blir til uformelle sittekanter og amfi.Uteområdene kan også brukes utenom skoletid, og skolen bidrar positivt i nabolaget som et nærmiljøanlegg.

Bjørnsletta skole et forbildeprosjekt i Futurebuilt. Eksisterende edelløvskog og stedegen vegetasjon på tomten er i stor grad bevart. Som Oslos første passivhusskole, vektlegger prosjektet miljøvennlig materialbruk og transport.

Foto:Jiri Havran (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape