Du er her: Forsiden Prosjekter Biblioteksplassen

Biblioteksplassen


Prosjektet er en oppgradering av en av Bergen bys mest sentrale plasser, lokalisert mellom hovedbiblioteket, Bergen storsenter og Nonneseter kloster.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Stavanger
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Bergen sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2012-2013
Prosjektperiode: 2011-2013
Areal/Størrelse: 1800 m2
Kostnad inkl mva: 7,5 mill. kr. (budsjett)
Prosjektansvarlig: Rambøll AS v/Terje Børsheim MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Terje Børsheim
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Else Dybkjær, Konstantin Valev
Rådgivere/konsulenter: Rambøll, Multiconsult (miljø/geotekniske undersøkelser)
Ide og initiativtaker: Bergen kommune

Den grønne høyden ved klosteret: Klosteret gis plass og rom og markeres i området som en rolig oase i kontrast, og som et viktig bidrag inn i den ellers travle plassen.

Tilskuerplassen ved biblioteket: Den solrike fasaden ved hovedbiblioteket tilrettelegges for opphold med god møblering og terrengform som trappearrangement, grønne innslag og vannfontene. Som fond på motstående side, Storsenterets fasade, etableres en grønn vegg av klatreplanter og vann i åpen renne gir innslag av lyd og liv.

Lunden ved kjøpesenteret: Stedet gis et grønt volum og variasjon ved å markere den nedre del av plassen med en grønn lund, som et motsvar på høyden ved klosteret.
Plassgulvet: Etter inspirasjon fra bokhyllen i biblioteket legges et gulv av granitt i flere valører med bokryggens form som forbilde.

Foto:Rambøll AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape