Du er her: Forsiden Prosjekter Bergen busstasjon, Terminal nord

Bergen busstasjon, Terminal nord


Fredag 1. februar 2013 åpnet den oppgraderte delen av Bergen busstasjon - nordre del. Søndre del vil ferdigstilles i løpet av første halvår 2014. Bergen busstasjon er kollektivknuteputepunktet mellom Bybanen og lokale og regionale busser, lokalisert nær Bergen jernbanestasjon.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Bergen sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Hordaland fylkeskommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2011-2013
Areal/Størrelse: 11 700 m2
Kostnad inkl mva: 112 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Helge Håvardstun
Ansvarlig landskapsarkitekt: Anna Wathne MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Vibeke Jorn Myran og Charlotte H. Hystad
Rådgivere/konsulenter: Erstad og Lekven Bergen AS, Smidt og Ingebrigtsen AS, Multiconsult AS
Entreprenør: Svein Boasson as
Anleggsgartner: Svein Boasson as
Kunstner: Lars Morell og Stefan Tønner
Arkitekt: Paal J Kahrs arkitekter
Samarbeidspartnere: Trafikkplanlegging Asplan Viak AS v/Audun Kvam

Hovedbegrunnelsen for opprusting av terminalen er universell utforming, kollektiv-tilbudet i Bergen skal bli tilgjengelig for alle. Løsninger som gjør terminalen tilgjengelig og hensiktsmessig for alle har vært et grunnleggende prinsipp gjennom hele plan- og byggeprosessen. Det ferdigstilte prosjektet viser en logisk, ryddig og vel organisert terminal med gode forbindelser til den omkringliggende byen.

Foto:Chris Aadland (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape