Du er her: Forsiden Prosjekter Barnehager i Trondheim

Barnehager i Trondheim


Trondheim kommune nådde, som første store by i Norge, full barnehagedekning i 2007. Asplan Viak AS i Trondheim har gjennomført ca. 20 tomtestudier og detaljprosjektering av landskap i flere av de nye barnehagene, både permanente og midlertidige.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Trondheim Eiendom
Kunstner: Trude Westby Nordmark (lysende ballvegg Majorstuen barnehage)
Arkitekt: Lil Solnes, Eggen Arkitekter AS , HSØ Arkitektkontor AS
Plansituasjon, eiendomsforhold, trafikk, adkomstsituasjon, plassering av bygg og potensial for å skape gode uteanlegg har vært viktige parametere i tomtestudiene.

I detaljprosjektene er det lagt vekt på å foredle overgangen inne/ute. I flere av prosjektene er det etablert en delvis overbygget treplatting inne ved bygget. Den trinnfrie overgangen representerer et verdifullt oppholdsareal skjermet for vind og nedbør. Videre er det forsøkt å skape et mangfold av opplevelsesmuligheter i uteområdene. I flere av prosjektene er det samarbeidet med kunstnere om integrert utsmykning av uteanleggene.
Foto:Asplan Viak AS , Synlig design og foto (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape