Du er her: Forsiden Prosjekter Barneavlastningen i Alta

Barneavlastningen i Alta


Alta kommune ønsket å bygge ny barneavlastning. Enheten skal gi et avlastningstilbud for familier med barn og unge mellom 0–18 år, med en fysisk og psykisk utviklingshemming.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Alta, Finnmark
Oppdragsgiver/Byggherre: Alta kommune, Bygg- og eiendomsseksjonen
Byggeår/Ferdigstilt: 2017
Prosjektperiode: 2015–2017
Areal/Størrelse: 2700 m2
Kostnad inkl mva: 2,5 mill. kr
Prosjektansvarlig: Alta kommune v/Katrine Røkenes Nilsen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Landskapsarkitekt Weronica Markol
Entreprenør: Bjørn Bygg AS, PEAB AS
Anleggsgartner: Odd Erik Oppheim AS
Arkitekt: VERTE landskap – arkitektur AS: entreprisegrunnlag og Haldde arkitekter AS: totalentreprenør
Ide og initiativtaker: Alta kommune
Finansieringskilde/sponsor: Alta kommune
Annet: Fotograf: Anita Veiseth

Dette er lagt opp som et avlastningshjem og botilbud med heldøgns omsorgstjeneste. Bygget inneholder seks hybler og to botreningsleiligheter i tillegg til alle fellesrom.

Prosjektet ble utviklet i et felles verksted med arkitekter og landskapsarkitekter. Bygget fikk en brukket L-form og ble plassert i det nordøstre hjørnet av tomten. På den måten fikk 
vi optimal orientering av fellesarealene, med åpen glassfasade og sansehagen mot sørvest. Langs hele fasaden løper et tredekke som utvides til et utendørs spise- og aktivitetsområde. I direkte tilknytning ligger et fargerikt gummidekke med en stor grønn gummifrosk som kan klatres på av alle som bor her. Området rammes inn av to hauger, med en hengebru og en bred sklie, samt sandkasse. Rett sør for terrassen ligger en kunstgressflate med hengekøye og fugleredehusker. En gangveg løper rundt hele uteområdet og har felt med ulike dekker av bark, tre og skiferbiter, som gir utfordringer for de i rullestol. 

Tilbakemeldingene fra oppdragsgiver er at sansehagen oppleves som fargeglad, intim og oversiktlig, samtidig som den gir muligheter for fokuserte aktiviteter. 

The project was developed for Alta Municipality as a daycare center for children with both physical and psychological challenges, offering relief for parents. The project is developed through workshops with architects and landscape architects to optimize the concept. The building is shaped as a broken L, placed in the northeast corner. The common spaces both inside and outside are visually and functionally connected with a glass façade towards the southwest. From the wooden terrace along the façade you can overview the terapeutical gardens offering varied activities such as walking, climbing, sliding, balancing, rolling, solving pedagogical tasks or relaxing in the hammock. 

 

Foto:Anita Veiseth (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape