Du er her: Forsiden Prosjekter Åstadryggen boligområde

Åstadryggen boligområde


Åstadprosjektet består av totalt 135 leiligheter fordelt på tre byggetrinn. Åstadryggen består av terrasserte blokker med 50 leiligheter i en sydvendt skråning. Bebyggelse krevde omfattende terrengtilpassinger.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Billingstad
Oppdragsgiver/Byggherre: Veidekke AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2011
Prosjektperiode: 2009-2011
Areal/Størrelse: 12,7 daa
Prosjektansvarlig: Trygve Sundt MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Christina Skjæveland MNLA, May Kristine Andersen, Trygve Sundt MNLA
Entreprenør: Veidekke AS
Anleggsgartner: Eiker Grøntmiljø AS
Arkitekt: LOF arkitekter AS

Geoteknisk har det vært nødvendig å etablere store «lette» fyllinger.
Det bratte terrenget betinget alternative løsninger for vegetasjonsetablering. Normale graskledde skråninger ville være vanskelige å vedlikeholde.  Skråningene ligger i skygge fra blokkene.  Her er det plantet et sammenhengende dekke av stauder og markdekkende busker.
For uteopphold og lek er det etablert flater ved å bygge kraftige støttemurer av betong. Lekeutstyr, benker, sykkelparkering er lagt til slike flater. Både uteområdet og adkomst til blokkene er tilrettelagt for universell utforming. 

Foto:Sundt & Thomassen AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape