Du er her: Forsiden Prosjekter Askerdammen

Askerdammen


Prosjektområdet ligger ved krysningspunktet E-18 og Asker stasjon og skal tilpasses under og rundt eksisterende, tunge konstruksjoner. Hovedmålet for prosjektet er å forbedre tilgjengeligheten til Asker stasjon.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gottlieb Paludan Architects AS (tidligere tegn_3 AS)
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Asker sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Asker kommune v/Prosjekt og Utbygging
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2008 - 2012
Areal/Størrelse: ca. 11.000 m2
Kostnad inkl mva: 25 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Reinertsen AS v/Jan-Espen Tennvann
Ansvarlig landskapsarkitekt: Tegn3 AS v/ Anne Kristin Udgaard MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hermann Olafsson, Mons Dahl, begge MLNA
Rådgivere/konsulenter: ECT, NGI, Ecofact AS
Entreprenør: Betonmast AS
Arkitekt: Tegn3 AS

I forbindelse med dette utvides Askerelvas nedre del i sentrumsområdet til en dam, og området opparbeides parkmessig med gang- og sykkelveg. I samarbeid med naturforvalter/ biolog er det fokusert på at elvekanten skal ha et naturlikt preg med stedegne planteslag og arter som egner seg for småfugl, ender og annet vilt som beveger seg langs elven. Fra dammens randsoner skal området gradvis omformes, fra naturlik opparbeidelse, med eng ned langs elvekantene, til et parkmessig preg med plen opp mot stasjonen.

Foto:Tegn3 AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape