Du er her: Forsiden Prosjekter Asker Panorama

Asker Panorama


Kontorbygget Asker Panorama skal bli Askers nye signalbygg med mål å være et miljøriktig bygg sertifisert til BREEAM Excellent. Bygget får et totalt areal på ca. 32 000 m2 BTA, inkl. parkeringskjeller og vil huse ca 1000 arbeidsplasser.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Asker kommune, mellom E18 og Drammensveien
Oppdragsgiver/Byggherre: OXER AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2008-2014
Areal/Størrelse: 13 daa
Prosjektansvarlig: Kathrine Strøm MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kathrine Strøm MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elise Bast Sørum, Elin Tanding Sørensen og Marius Sekse, alle MNLA
Entreprenør: NCC AS
Anleggsgartner: Skaaret AS
Arkitekt: Arkitektene AS

 Det innebærer store grønne arealer med stort biomangfold på bakken og på tak. Landskapsplanen har tre vegetasjons-soner: naturhermende skog, parkmessig vegetasjon og stedegen bekkevegetasjon. Alt overvann vil bli fordrøyd og renset på tomta med blant annet regnbed og overstrømningsflater. COWI har stått for KU, regulering og prosjektering av VA og landskap.

Foto:Plan: COWI AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape