Du er her: Forsiden Prosjekter Åpning av Storånå

Åpning av Storånå


Storånå har sitt utspring i Stokkelandsvannet og renner gjennom Sandvedparken og Sandnes sentrum med utløp i Gandsfjorden.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Fortunen Arkitektur as
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Sandnes sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Sandnes kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2011
Prosjektperiode: 2008-2011
Areal/Størrelse: 7200 m2
Kostnad inkl mva: 30 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Mangor Eikeland, Sandnes kommune
Ansvarlig landskapsarkitekt: Fortunen AS v/Terje Kalve MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Terje Kalve og Eva Louise Korsøen, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: COWI elektroteknikk, Rambøll byggeteknikk, Sweco geoteknikk
Entreprenør: T. Stangeland Maskin AS
Anleggsgartner: Anleggsgartnermester NyGaard AS

Gjennom Sandnes sentrum har Storånå lenge ligget i kulvert, men som et ledd i Sentrumsplanen er deler av elven nå brakt fram i dagen. Dette innebar å rive ca. 200 meter av kulverten og opparbeide attraktive kanalsider integrert i en ny urban situasjon. Trapper og sitteplasser ned mot vannkanten, så vel som kryssende gangbroer og elvepromenade utgjør en fotgjengervennlig, blågrønn ferdselsåre gjennom sentrum. Granitt, tegl og tre er hovedmaterialer i prosjektet sammen med alléplanting av lind og pil.

Foto:Terje Kalve (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape