Du er her: Forsiden Prosjekter Andelva rasteplass

Andelva rasteplass


Rasteplassen ligger ved Andelva-vassdraget i sørgående retning langs E6. Anlegget omfatter badestrand, brygge og rampe, terrengforming med voller og murer, lekeplass og rastearealer, turveisystem, beplantning, møblering og detaljering av plassdannelse og parkeringsarealer i tilknytning til kiosken.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Hamar
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Eidsvoll, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2007-2012
Areal/Størrelse: Ca. 50 daa
Kostnad inkl mva: Ca. 940 mill. kr (for hele Dal - Boksrud)
Prosjektansvarlig: Hans Arne Sæbø
Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingrid Sandberg Kjørven MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingrid Sandberg Kjørven, Kjersti Westgaard Gillund, Anne Midtveit, Anette Blomli Rudi, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS
Entreprenør: Mesta AS
Arkitekt: Løvseth+Partner AS

Parkanlegget har tatt form etter ønske om bevaring av mest mulig stedegen vegetasjon, både eksisterende skogbunn og trær. Det er lagt vekt på å skape ulike opplevelser både for korttids­besøkende og for lokalbefolkningen, som også benytter seg av stedet.

Kontakten med vann er viktig, både som en fysisk mulighet og som en visuell opplevelse i form av brygge og gangvei med benker langs vannet. Gabioner er romskapende elementer som gir de besøkende mulighet til roligere, tilbake­trukne steder. Det er bygd grønne murer, særlig rundt kioskbygget og langs tur­veiene. Disse føyer seg naturlig inn i området og er nærmest ikke synlige, i henhold til intensjonen. Ved badeområdet er det plassert et stort klatrenett, som tiltrekker seg mennesker i alle aldersgrupper.

Foto:Norconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape