Du er her: Forsiden Prosjekter Åndalsnes ungdomsskole

Åndalsnes ungdomsskole


Åndalsnes ungdomsskole er totalrehab-ilitert, samt påbygd for å romme ungdoms-skole, kulturskole og voksenopplæring.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: HAGEN landskap
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Åndalsnes
Oppdragsgiver/Byggherre: Rauma kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2011
Prosjektperiode: 2009-2011
Areal/Størrelse: ca. 5600 m2
Kostnad inkl mva: ca. 2 mill. kr.
Prosjektansvarlig: HAGEN landskap
Ansvarlig landskapsarkitekt: Mari Klauseth Hagen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mari Klauseth Hagen MNLA
Entreprenør: M K Kristiseter AS
Anleggsgartner: Anders Venås
Arkitekt: STREKEN AS

I forbindelse med nybygget ble det lagt inn et nytt inngangsparti med rampe og trapp i lys betong. Bygningsmassen danner et atrium, og det ble rustet opp for å gi ungdommen steder å oppholde seg i friminuttene. Her kan de henge rundt og ”se og bli sett”. Aktivitetene ble lagt til et større område og det ble opparbeidet sykkelbane, skate område, basketballbane og fotballbane. Området ligger sentralt til i kommune-   senteret Åndalsnes og benyttes av barn- og unge både på hverdager og utenom skoletid. Pilinstallasjonene ble utført av Rauma Husflidslag da Skovstuen Pil holdt flettekurs.

Foto:Stein Erik Olsen, ANUNATAK og Mari Klauseth Hagen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape