Du er her: Forsiden Prosjekter Alta Sentrum

Alta Sentrum

- Gågate, torg og park

Hovedmålsetningen i prosjektet har vært å skape gode uterom som en ramme for sosialt samvær, kulturelle arrangementer, festdager og handel. Formgiving og materialbruk skulle bidra til å synliggjøre og styrke Altas identitet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Aurora Landskap (fra 2011 Verte landskap - arkitektur as)
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Oppdragsgiver/Byggherre: Alta kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 1998-2002
Areal/Størrelse: 11.000 m²
Kostnad inkl mva: ca 20 mill
Rådgivere/konsulenter: Paulsen RI AS (VA). AMI Elektrorådgiverne AS (EL)
Arkitekt: Atrium arkitektkontor AS
Annet: Møbeldesign: Nina P. Moore/ Stein A. Bernhoft

Inspirasjon til løsningen er hentet fra Altaelva, med landskapet og kulturen som knytter seg til dette området. Elva er en viktig identitetsbærer i Altasamfunnet, og var en av naturressursene som gjorde at folk etablerte seg her. Kunnskaper om gode fiskeplasser, kunsten å bygge og ro elvebåter, fisketeknikker, tilberedning av fangsten og gode fiskehistorier er også i dag en levende del av kulturen. Elva som inspirasjon var også noe som alle kunne samle seg om, og som de aller fleste har en positiv tilknytning til. Andre inspirasjonskilder har vært nordlyset og de store klimavariasjonene, og furuvegetasjonen og hagetradisjonen som finnes lokalt.

Utfordringen ble å omforme den konkrete virkeligheten langs elvestrengen, til et formspråk som ga mening og ikke ble for banal og selvfølgelig i et uteromsprosjekt. Vi har arbeidet med gågata som selve elvestrengen, med ulike overflater, stryk og kulper. Treplantingene er fritt plassert innenfor en bredde av gågata slik at den illuderer en naturlik planting. Gjennom prosjektet ble det tegnet og produsert et spesialdesignet rekkverk, lyktestolper og sittebenker. Ved formgiving av sittebenkene er det tatt utgangspunkt i formen til elvebåtene, og disse er plassert på skrå som om de er dratt opp på sandbanken - i tillegg gir de optimal solvinkel tidlig om ettermiddagen.

Foto:AURORA LANDSKAP AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape